دانلود Firmware های هایک ویژن

Download:

Baseline Firmware_IPC_EN_V5.5.60_180514 (5xx6,5xx5)

Support Models:

 • DS-2CD5026G0-(A)(P)
 • DS-2CD5046G0-(A)(P)
 • DS-2CD5065G0-(A)(P)
 • DS-2CD5085G0-(A)(P)
 • DS-2CD5126G0-IZS(2.8-12mm)
 • DS-2CD5146G0-IZS(2.8-12mm)
 • DS-2CD5165G0-IZS(2.8-12mm)
 • DS-2CD5185G0-IZS(2.8-12mm)
 • DS-2CD5526G0-IZ(H)S(2.8-12mm)(8-32mm)
 • DS-2CD5546G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
 • DS-2CD5565G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
 • DS-2CD5585G0-IZ(H)S(2.8-12mm),
 • DS-2CD5A26G0-IZ(H)S(2.8-12mm)(8-32mm)
 • DS-2CD5A46G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
 • DS-2CD5A65G0-IZ(H)S(2.8-12mm)
 • DS-2CD5A85G0-IZ(H)S(2.8-12mm)

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.5.60_180514

Support Models:

 • DS-2CD3025G0-I
 • DS-2CD3045G0-I
 • DS-2CD3085G0-I
 • DS-2CD3125G0-I(S)
 • DS-2CD3145G0-I(S)
 • DS-2CD3185G0-I(S)
 • DS-2CD3325G0-I
 • DS-2CD3345G0-I
 • DS-2CD3525G0-IS
 • DS-2CD3625G0-IZS
 • DS-2CD3645G0-IZS
 • DS-2CD3725G0-IZS
 • DS-2CD3745G0-IZS
 • DS-2CD3H25G0-IZS
 • DS-2CD3H45G0-IZS
 • DS-2CD3023G0-I
 • DS-2CD3043G0-I
 • DS-2CD3063G0-I
 • DS-2CD3083G0-I
 • DS-2CD3123G0-I(S)
 • DS-2CD3143G0-I(S)
 • DS-2CD3163G0-I(S)
 • DS-2CD3183G0-I(S)
 • DS-2CD3323G0-I
 • DS-2CD3343G0-I
 • DS-2CD3363G0-I
 • DS-2CD3383G0-I
 • DS-2CD3523G0-I(S)
 • DS-2CD3543G0-I(S)
 • DS-2CD3563G0-I(S)
 • DS-2CD3623G0-IZS
 • DS-2CD3643G0-IZS
 • DS-2CD3663G0-IZS
 • DS-2CD3683G0-IZS
 • DS-2CD3723G0-IZS
 • DS-2CD3743G0-IZS
 • DS-2CD3763G0-IZS
 • DS-2CD3783G0-IZS
 • DS-2CD3H23G0-IZS
 • DS-2CD3H43G0-IZS
 • DS-2CD3H63G0-IZS
 • DS-2CD3H83G0-IZS

Download:

Firmware_Thermal_IPHC_H3_EN_STD_5.5.0_180411 (for 26XX, 28XX)

Support Models:

 • DS-2TD2615-7/10
 • DS-2TD2636-10/15
 • DS-2TD2836-25/50
 • DS-2TD2866-25/50

Download:

Firmware_Thermal_IPHC_H1_EN_STD_5.5.0_180411 (for 21XX, 23XX, 24XX)

Support Models:

 • DS-2TD2136-7/10/15/25/35
 • DS-2TD2136T-10/15/25
 • DS-2TD2166-7/15/25/35
 • DS-2TD2166T-15/25
 • DS-2TD2336-50/75/100
 • DS-2TD2366-50/75/100
 • DS-2TD2466-25/50Y

Download:

Firmware_DVR(73_81_9000HUHI-Fx/N)_ML_STD_V3.4.88 build 180207

Support Models:

 • DS-7304HUHI-F4/N
 • DS-7308HUHI-F4/N
 • DS-7316HUHI-F4/N
 • DS-8104HUHI-F8/N
 • DS-8108HUHI-F8/N
 • DS-8116HUHI-F8/N
 • DS-9004HUHI-F8/N
 • DS-9008HUHI-F8/N
 • DS-9016HUHI-F8/N
 • DS-9008HUHI-F16/N
 • DS-9016HUHI-F16/N

Download:

Firmware_DVR(7172738100HQHI-FN_727600HUHI-FN)_ML_STD_V3.4.88 build 180131

Support Models:

 • DS-7104HQHI-F1/N
 • DS-7108HQHI-F1/N
 • DS-7116HQHI-F1/N
 • DS-7204HQHI-F1/N
 • DS-7208HQHI-F1/N
 • DS-7208HQHI-F2/N
 • DS-7216HQHI-F1/N
 • DS-7216HQHI-F2/N
 • DS-7304HQHI-F4/N
 • DS-7308HQHI-F4/N
 • DS-7316HQHI-F4/N
 • DS-8104HQHI-F8/N
 • DS-8108HQHI-F8/N
 • DS-8116HQHI-F8/N
 • DS-7204HUHI-F1/N
 • DS-7208HUHI-F1/N
 • DS-7204HUHI-F2/N
 • DS-7208HUHI-F2/N
 • DS-7216HUHI-F2/N
 • DS-7604HUHI-F1/N
 • DS-7608HUHI-F2/N
 • DS-7216HUHI-F2/N

Download:

Firmware_DVR(71_7216HGHI-Fx(/N))_ML_STD_V3.4.88 build 180131

Support Models:

 • DS-7116HGHI-F1/N
 • DS-72016HGHI-F1/N
 • DS-7116GHI-F1
 • DS-7216HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(71_7208HGHI-Fx(/N))_ML_STD_V3.4.88 build 180131

Support Models:
 • DS-7108HGHI-F1/N
 • DS-7208HGHI-F1/N
 • DS-7108HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(71_7204HGHI-Fx(/N))_ML_STD_V3.4.88 build 180131

Support Models:
 • DS-7104HGHI-F1/N
 • DS-7204HGHI-F1/N
 • DS-7104HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F1

Download:

Firmware_NVR(-I series)_ML_STD_V4.1.10_171107

Support Models:
 • NVR 4.0 New Flat Design
 • Graceful Composing
 • New color theme & concise icon
 • which refresh the visual
 • Faster Access Speed
 • Clearer Menu Structure
 • Simpler Interaction Design
 • which brings you harmonized user

Download:

Firmware_NVR(-Super I series)_ML_STD_V4.1.10_171107

Support Models:

 • NVR 4.0 New Flat Design
 • Graceful Composing
 • New color theme & concise icon
 • which refresh the visual
 •  Faster Access Speed
 • Clearer Menu Structure
 • Simpler Interaction Design
 • which brings you harmonized user

Download:

Firmware_NVR(iDS-9632NXI-I8/16S)_EN_STD_V4.1.03_180103

Support Models:

 • NVR 4.0 New Flat Design
 • Graceful Composing
 • New color theme & concise icon
 •  which refresh the visual
 •  Faster Access Speed
 • Clearer Menu Structure
 • Simpler Interaction Design
 • which brings you harmonized user

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.5.0_170914(4XX6,mobile, anti-corrosion, Explosion-proof, 20x)

Support Models:

 • DS-2CD4XX6FWD
 • DS-2CD65X2
 • DS-2XM6XX2
 • DS-2CD6626B-IZHS(R)
 • DS-2XC61X2
 • DS-2XE6XX2
 • DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S) (T)(4.7~94mm)

Download:

Firmware_IPD_V5.5.0_170731(DFxxxx)

Support Models:

 • DS-2DFxxxx

Download:

Firmware_IPD_V5.5.0_170724(DExxxxW,DFxxxxxW)

Support Models:

 • DS-2DExxxxW
 • DS-2DFxxxxxW

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.5.0_170725(2XX5)

Support Models:

 • DS-2CD2XX5F(H)WD

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.5.0_170725(2XX2(F)WD, 2X52(F), 64X4, XM66X2)

Support Models:

 • DS-2CD2XX2(F)WD
 • DS-2CD2X52(F)
 • DS-2CD6414FWD(-10,-20,-30)
 • DS-2CD6424FWD(-10,-20,-30)
 • DS-2XM6612(D)FWD-I
 • DS-2XM6622(D)FWD-I

Download:

Baseline Firmware_NVR(-K2/K4 series)_ML_STD_V3.4.92 170228

Support Models:

 • DS-7608/7616NI-K2
 • DS-7608/7616NI-K2/8P(16P)
 • DS-7716/7732NI-K4
 • DS-7716/7732NI-K4/16P

Download:

Firmware_NVR(-K1 series)_ML_STD_V3.4.92 170228

Support Models:

 • DS-7604NI-K1/4P
 • DS-7604NI-K1

Download:

Firmware_NVR(-I series)_ML_STD_V3.4.92 170228

Support Models:

 • DS-7608NI-I2
 • DS-7608NI-I2/8P
 • DS-7616NI-I2
 • DS-7616NI-I2/16P
 • DS-77xxNI-I4
 • DS-77xxNI-I4/16P
 • DS-9632/64NI-I8
 • DS-9632/64NI-I16

Download:

Firmware_NVR (76/77NI-E)_ML_STD_V3.4.92_170228

Support Models:

 • DS-76xxNI-E1
 • DS-76xxNI-E1/xP
 • DS-76xxNI-E1/xN
 • DS-76xxNI-E2
 • DS-76xxNI-E2/xP
 • DS-76xxNI-E2/xN
 • DS-77xxNI-E4
 • DS-77xxNI-E4/xP

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170302 (40X5(B))

Support Models:

 • DS-2CD4025FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4035F(WD)-(A)(P)
 • DS-2CD4065F-(A)(P)
 • DS-2CD4085F-(A)(P)
 • DS-2CD40C5F-(A)(P)
 • DS-2CD4035FWDE-(H)(IR5)(IRA)(HIR5)(HIRA)
 • DS-2CD4065FE-(H)(IR5)(IRA)(HIR5)(HIRA)
 • DS-2CD4085FE-(H)(IR5)(IRA)(HIR5)(HIRA)

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170302 (40X5,4AX5,41X5,45X5,46X5)

Support Models:

 • DS-2CD4A25FWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4125FWD-IZ
 • DS-2CD4525FWD-IZ(H)
 • DS-2CD4625F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4A35F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4135F(WD)-IZ
 • DS-2CD4535F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4635F(WD)-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4A65F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4165F-IZ
 • DS-2CD4565F-IZ(H)
 • DS-2CD4665F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4A85F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4185F-IZ
 • DS-2CD4585F-IZ(H)
 • DS-2CD4685F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4AC5F-IZ(H)(S)
 • DS-2CD41C5F-IZ
 • DS-2CD45C5F-IZ(H)
 • DS-2CD46C5F-IZ(H)(S)

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170228 (4X26)

Support Models:

 • DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4026FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4126FWD-IZ
 • DS-2CD4526FWD-IZ(H)(M)
 • DS-2CD4626FWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4826FWD-I(N)Z(H)(S)(8-96mm)

Download:

 Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170222 (4BX6,4CX6,4DX6)

Support Models:

 • DS-2CD4B16FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4B26FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4B36FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4C16FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4C26FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4C36FWD-(A)(P)
 • DS-2CD4D16FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4D26FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4D36FWD-IZ(S)
 • DS-2CD4A26EFWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4026EFWD
 • DS-2CD4126EFWD-IZ
 • DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S)(4.7-94mm)(B)

Download:

Firmware_DVR(73_81_90HU)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

Support Models:

 • DS-73XXHUHI-F4/N
 • DS-81XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F16/N

Download:

Firmware_DVR(HQ_FN_7276HU_FN)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

Support Models:

 • DS-71XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F2/N
 • DS-72XXHUHI-F1/N
 • DS-72XXHUHI-F2/N
 • DS-73XXHQHI-F4/N
 • DS-81XXHQHI-F8/N
 • DS-76XXHUHI-F/N

Download:

Firmware_DVR(16-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

Support Models:

 • DS-7116HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(8-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

Support Models:

 • DS-7108HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(4-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.81_Build170227

Support Models:

 • DS-7104HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(SH series)_ML_3.3.4_170220

Support Models:

 • DS-7104(8)HGHI-SH
 • DS-7104HQHI-SH
 • DS-7204(8)HQHI-E1
 • DS-7208(16)HQHI-E2
 • DS-7204(8)(16)HGHI-SH
 • DS-7204(8)(16)HQHI-SH
 • DS-7304(8)(16)(24)(32)HGHI-SH
 • DS-7304(8)(16)HQHI-SH
 • DS-8104(8)(16)(24)(32)HGHI-SH
 • DS-8104(8)(16)HQHI-SH
 • DS-9004(8)(16)HQHI-SH

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5_170228 (4XX2,4XX4)

Support Models:

 • DS-2CD4A24FWD-IZ(H)(S)
 • DS-2CD4012F(WD)-(A)(P)(W)
 • DS-2CD4024F(WD)-(A)(P)(W)
 • DS-2CD4032F(WD)-(A)(P)(W)
 • DS-2CD4112F(WD)-(I)(Z)(M)
 • DS-2CD4124F(WD)-(I)(Z)(M)
 • DS-2CD4132FWD-(I)(Z)(M)
 • DS-2CD4212F(WD)-I(Z)(H)(S)
 • DS-2CD4224F-I(Z)(H)(S)
 • DS-2CD4232FWD-I(Z)(H)(S)
 • DS-2CD4312F(WD)-(I)(Z)(H)(S)(PT)
 • DS-2CD4324F(WD)-(I)(Z)(H)(S)(PT)
 • DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S)(PT)
 • DS-2CD4524FWD-I(Z)(H)(M)
 • DS-2CD4624FWD-IZ(H)(S)

Download:

Firmware_IPC_ML_5.4.5_170124(2XX5FWD)

Support Models:

 • DS-2CD2025FWD-I
 • DS-2CD2025FHWD-I
 • DS-2CD2035FWD-I
 • DS-2CD2055FWD-I
 • DS-2CD2085FWD-I
 • DS-2CD2125FWD-I(S)
 • DS-2CD2125FHWD-I
 • DS-2CD2125FWD-IM
 • DS-2CD2135FWD-I(S)
 • DS-2CD2155FWD-I(S)
 • DS-2CD2185FWD-I
 • DS-2CD2325FWD-I
 • DS-2CD2325FHWD-I
 • DS-2CD2335FWD-I
 • DS-2CD2355FWD-I
 • DS-2CD2385FWD-I
 • DS-2CD2T25FWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T25FHWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T35FWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T55FWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T85FWD-I3/I5/I8

Download:

Firmware_IPC_ML_5.4.5_170216 (29X5FWD)

Support Models:

 • DS-2CD2935FWD-I
 • DS-2CD2935FWD-IS
 • DS-2CD2955FWD-I
 • DS-2CD2955FWD-IS

Download:

Firmware_DVR(8_16-ch of HUHI-F_S)_ML_STD_V3.4.90_Build170205

Support Models:

 • 7208HUHI-F1/S
 • 7208HUHI-F2/S
 • 7216HUHI-F2/S

Download:

Firmware_DVR(4-ch of HUHI-F_S)_ML_STD_V3.4.90_Build170205

Support Models:

 • 7204HUHI-F1/S
 • 7204HUHI-F2/S

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5 170123 (2XX2)

Support Models:

 • DS-2CD2012-I
 • DS-2CD2012F-I(W)
 • DS-2CD2022-I
 • DS-2CD2022F-I(W)
 • DS-2CD2032-I
 • DS-2CD2032F-I(W)
 • DS-2CD2112-(I)
 • DS-2CD2112F-I(W)(S)
 • DS-2CD2122F-I(W)
 • DS-2CD2132-(I)
 • DS-2CD2132F-I(W)(S)
 • DS-2CD2212-I5
 • DS-2CD2232-I5
 • DS-2CD2312-I
 • DS-2CD2332-I
 • DS-2CD2412F-I(W)
 • DS-2CD2422F-I(W)
 • DS-2CD2432F-I(W)
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD2532F-I(W)(S)
 • DS-2CD2612F-I(S)
 • DS-2CD2622F-I(S)
 • DS-2CD2632F-I(S)
 • DS-2CD2712F-I(S)
 • DS-2CD2722F-I(S)
 • DS-2CD2732F-I(S)
 • DS-2CD2T12-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T22-I3/I5/I8
 • DS-2CD2T32-I3/I5/I8

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5 170124 (2XX0)

Support Models:

 • DS-2CD2010-I
 • DS-2CD2110-I
 • DS-2CD2210-I3/I5
 • DS-2CD2310-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2810F
 • DS-2CD2510F
 • DS-2CD2610F-I(S)
 • DS-2CD2710F-I(S)
 • DS-2CD2220-I3/I5
 • DS-2CD2320-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2620F-I(S)
 • DS-2CD2720F-I(S)
 • DS-2CD2820F
 • DS-2CD2C10F-I(W)
 • DS-2CD2D14WD
 • DS-2CD2Q10FD-IW
 • DS-2CD2014WD-I
 • DS-2CD2114WD-I
 • DS-2CD2520F
 • DS-2CD2020-I
 • DS-2CD2120-I
 • DS-2CD2420-I
 • DS-2CD2A10F-I
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD1010-I
 • DS-2CD1110-I
 • DS-2CD1410FD-IW
 • DS-2CD2110F-I(W)(S)
 • DS-2CD2120F-I(W)(S)
 • DS-2CD2T10-I3(I5)
 • DS-2CD2T20-I3(I5)

Download:

Firmware_IPC_ML_V5.4.5 170124(2X12FWD,2X22FWD,2X42FWD,2X52F)

Support Models:

 • DS-2CD2F12F-I(W)(S)Z
 • DS-2CD2412FWD-IW
 • DS-2CD2F22FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2T22FWD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2022WD-I
 • DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2322WD-I
 • DS-2CD2422FWD-IW
 • DS-2CD2522FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2622FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2722FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2T42WD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2042WD-I
 • DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2342WD-I
 • DS-2CD2442FWD-IW
 • DS-2CD2542FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2642FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2F52F-I(S)
 • DS-2CD2T52-I3/I5/I8
 • DS-2CD2052-I
 • DS-2CD2152F-I(S)
 • DS-2CD2352-I
 • DS-2CD2452F-IW
 • DS-2CD2552F-I(S)
 • DS-2CD2652F-I(Z)(S)
 • DS-2CD2752F-I(Z)(S)

Download:

Firmware_DVR(738190HUHI_ML_STD_V3.4.80_161217

Support Models:

 • DS-73XXHUHI-F4/N
 • DS-81XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F8/N
 • DS-90XXHUHI-F16/N

Download:

Firmware_DVR(HQHI__7276HUHI)_ML_STD_V3.4.80_161217

Support Models:

 • DS-71XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F1/N
 • DS-72XXHQHI-F2/N
 • DS-72XXHUHI-F1/N
 • DS-72XXHUHI-F2/N
 • DS-73XXHQHI-F4/N
 • DS-81XXHQHI-F8/N
 • DS-76XXHUHI-F/N

Download:

Firmware_DVR(16-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.80_161217

Support Models:

 • DS-7116HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F1
 • DS-7216HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(8-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.80_161217

Support Models:

 • DS-7108HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F1
 • DS-7208HGHI-F2

Download:

Firmware_DVR(4-ch of HGHI-F)_ML_STD_V3.4.80_161217

Support Models:

 • DS-7104HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F1
 • DS-7204HGHI-F2

Download:

Firmware_NVR(-K2/K4 series)_ML_STD_V3.4.90 160926

Support Models:

 • DS-7608/7616NI-K2
 • DS-7608/7616NI-K2/8P(16P)
 • DS-7716/7732NI-K4
 • DS-7716/7732NI-K4/16P

Download:

Firmware_NVR (76/77NI-E)_ML_STD_V3.4.90_161008

Support Models:

 • DS-76xxNI-E1
 • DS-76xxNI-E1/xP
 • DS-76xxNI-E1/xN
 • DS-76xxNI-E2
 • DS-76xxNI-E2/xP
 • DS-76xxNI-E2/xN
 • DS-77xxNI-E4
 • DS-77xxNI-E4/xP

Download:

Firmware_NVR(-K1 series)_ML_STD_V3.4.90 160926

Support Models:

 • DS-7604NI-K1/4P

Download:

Firmware_NVR(-I series)_ML_STD_V3.4.90 160926

Support Models:

 • DS-7608NI-I2
 • DS-7608NI-I2/8P
 • DS-7616NI-I2
 • DS-7616NI-I2/16P
 • DS-77xxNI-I4
 • DS-77xxNI-I4/16P
 • DS-9632/64NI-I8
 • DS-9632/64NI-I16

Download:

Firmware_DVR(DS-7604H-ST)_ML_STD_V3.0.18 151231

Support Models:

 • DS-7604HI-ST

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.6 151105 (2X22WD, 2X42WD)

Support Models:

 • DS-2CD2T42WD-I3/I5/I8
 • DS-2CD2742FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2642FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2542FWD-(I)(W)(S)
 • DS-2CD2342WD-I
 • DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2042WD-I
 • DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2T22WD- I3/I5/I8
 • DS-2CD2722FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2622FWD-I(Z)S
 • DS-2CD2522FWD-(I)(W)(S)
 • DS-2CD2322WD-I
 • DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2122FWD-I(W)(S) (C)
 • DS-2CD2022WD-I
 • DS-2CD2F22FWD-I(W)(S)

Download:

Firmware_NVR (76/77/86NI-E)_En_V3.4.0_150929

Support Models:

 • DS-7600NI-E1
 • DS-7600NI-E2
 • DS-7600NI-E1/N(P)
 • DS-7600NI-E2/N(P)
 • DS-7700NI-E4
 • DS-7700NI-E4/N(P)
 • DS-8608/16/32NI-E8

Download:

Firmware_NVR(-I series)_En_STD_V3.3.6 150828

Support Models:

 • DS-9600NI-I8
 • DS-7700NI-I4
 • DS-7600NI-I2

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.3 150630(2 Series WDR models)

Support Models:

 • DS-2CD2022WD-I
 • DS-2CD2042WD-I
 • DS-2CD2122FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2142FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2322WD-I
 • DS-2CD2342WD-I
 • DS-2CD2522FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2542FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2622FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2642FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2722FWD-I(Z)(S)
 • DS-2CD2742FWD-I(Z)(S)
 • DS-2F12F-I(W)(S)Z
 • DS-2CD2F22FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2F42FWD-I(W)(S)
 • DS-2CD2T22WD-I
 • DS-2CD2T42WD-I

Download:

Firmware_NVR (DS-7116NI-SN)_En_STD_V3.0.16build150617

Support Models:

 • DS-7116NI-SN
 • DS-7116NI-SN/N
 • DS-7116NI-SN/P

Download:

Firmware_DVR (7224HWI-E2)_En_V3.1.4_build150430

Support Models:

 • DS-7224HWI-E2

Download:

Firmware_DS-71_7216HGHI-Ex_ML_V3.1.6build150427

Support Models:

 • DS-7116HGHI-E1
 • DS-7216HGHI-E1
 • DS-7216HGHI-E2

Download:

Firmware_DS-71_7208HGHI-Ex_ML_V3.1.6build150427

Support Models:

 • DS-7108HGHI-E1
 • DS-7208HGHI-E1
 • DS-7208HGHI-E2

Download:

Firmware_DS-71_7204HGHI-E1_ML_V3.1.6build150427

Support Models:

 • DS-7104HGHI-E1
 • DS-7204HGHI-E1

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.0 150513 (2XX0)

Support Models:

 • DS-2CD2010-I
 • DS-2CD2110-I
 • DS-2CD2210-I3/I5
 • DS-2CD2310-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2810F
 • DS-2CD2510F
 • DS-2CD2610F-I(S)
 • DS-2CD2710F-I(S)
 • DS-2CD2220-I3/I5
 • DS-2CD2320-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2620F-I(S)
 • DS-2CD2720F-I(S)
 • DS-2CD2820F
 • DS-2CD2C10F-I(W)
 • DS-2CD2D14WD
 • DS-2CD2Q10FD-IW
 • DS-2CD2014WD-I
 • DS-2CD2114WD-I
 • DS-2CD2520F
 • DS-2CD2020-I
 • DS-2CD2120-I
 • DS-2CD2420-I
 • DS-2CD2A10F-I
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD1010-I
 • DS-2CD1110-I
 • DS-2CD1410FD-IW
 • DS-2CD2110F-I(W)(S)
 • DS-2CD2120F-I(W)(S)
 • DS-2CD2T10-I3(I5)
 • DS-2CD2T20-I3(I5)

Download:

Firmware_IPC_En_V5.3.0 150513 (2XX2)

Support Models:

 • DS-2CD2012-I
 • DS-2CD2032-I
 • DS-2CD2112-I
 • DS-2CD2132-I
 • DS-2CD2212-I3/I5
 • DS-2CD2232-I3/I5
 • DS-2CD2312-I
 • DS-2CD2332-I
 • DS-2CD2412F-I(W)
 • DS-2CD2432F-I(W)
 • DS-2CD2512F-I(S)(W)
 • DS-2CD2532F-I(S)
 • DS-2CD2612F-I(S)
 • DS-2CD2632F-I(S)
 • DS-2CD2712F-I(S)
 • DS-2CD2732F-I(S)
 • DS-2CD2022-I
 • DS-2CD2112F-I(W)(S)
 • DS-2CD2122F-I(W)(S)
 • DS-2CD2132F-I(W)(S)
 • DS-2CD2422F-I(W)
 • DS-2CD2522F-I(W)
 • DS-2CD2622F-I(S)
 • DS-2CD2722F-I(S)
 • DS-2CD2T12-I3(I5)
 • DS-2CD2T22-I3(I5)
 • DS-2CD2T32-I3(I5)

Download:

Firmware_NVR (DS-7100NI-SL)_En_STD_V3.0.13build150420

Support Models:

 • DS-7104NI-SL
 • DS-7108NI-SL

Download:

Firmware_DVR (DS-72 73 81 HFHI-ST SL SE)_ML_STD_V3.0.1_build150429

Support Models:

 • DS-7204HFHI-SL
 • DS-7204HFHI-SE
 • DS-7204HFHI-ST
 • DS-7208HFHI-SL
 • DS-7208HFHI-SE
 • DS-7208HFHI-ST
 • DS-7304HFHI-SL
 • DS-7304HFHI-ST
 • DS-7308HFHI-SL
 • DS-7308HFHI-ST
 • DS-7316HFHI-SL
 • DS-7316HFHI-ST
 • DS-8104HFHI-SL
 • DS-8104HFHI-ST
 • DS-8108HFHI-SL
 • DS-8108HFHI-ST
 • DS-8116HFHI-SL
 • DS-8116HFHI-ST

Download:

Firmware_NVR (DS-7616NI-SN)_En_STD_V3.0.13build150420

 Support Models:
 • DS-7616NI-SN
 • DS-7616NI-SN/N
 • DS-7616NI-SN/P

Download:

Firmware_CVR_V2.3.2

 Support Models:
 • CVR V2.3.2-6 has been released, the version is suitable for all CVR product line. The major newand optimized

Download:

Firmware_DS-71_72_73_80_81_9000HQHI(HGHI)-SH_ML_V3.3.2build151123

 Support Models:
 • DS-7100HGHI-SH
 • DS-7100HQHI-SH
 • DS-7200HGHI-SH
 • DS-7200HQHI-SH
 • DS-7300HGHI-SH
 • DS-7300HQHI-SH
 • DS-8100HGHI-SH
 • DS-8100HQHI-SH
 • DS-8000HQHI-SH
 • DS-90000HQHI-SH

Download:

Firmware_IPD_En_V5.3.2 150519

 Support Models:
 • DS-2DF8336IV-AEL(W)
 • DS-2DF6336V-AEL
 • DS-2DF8236IV-AEL(W)
 • DS-2DF6236V-AEL

Download:

Firmware_DS-76 77 86 96NI-ST XT RT SP_EN_STD_V3.4.0_150929

 Support Models:
 • DS-7600NI-SP
 • DS-7600NI-ST
 • DS-7700NI-SP
 • DS-7700NI-ST
 • DS-8600NI-ST
 • DS-9600NI-ST
 • DS-9600NI-RT
 • DS-9600NI-XT

Download:

Firmware_NVR (76/77/86NI-E)_En_V3.3.1_build150422

 Support Models:
 • DS-7600NI-E1
 • DS-7600NI-E2
 • DS-7600NI-E1/N(P)
 • DS-7600NI-E2/N(P)
 • DS-7700NI-E4
 • DS-7700NI-E4/N(P)
 • DS-8608/16/32NI-E8

Download:

Firmware_DVR (DS-80 81 90 91 92HFI-ST HWI-ST)_EN_STD_V3.3.1_150423

 Support Models:
 • DS-7208HWI-SV
 • DS-7216HWI-SV
 • DS-8004HFI-ST
 • DS-8004HWI-ST
 • DS-8008HFI-ST
 • DS-8008HWI-ST
 • DS-8016HFI-ST
 • DS-8016HWI-ST
 • DS-8104HFI-ST
 • DS-8104HWI-ST
 • DS-8108HFI-ST
 • DS-8108HWI-ST
 • DS-8116HFI-ST
 • DS-8116HWI-ST
 • DS-9004HFI-ST
 • DS-9004HWI-ST
 • DS-9004HFI-RT
 • DS-9008HFI-ST
 • DS-9008HWI-ST
 • DS-9008HFI-RT
 • DS-9016HFI-ST
 • DS-9016HWI-ST
 • DS-9016HFI-RT
 • DS-9016HFI-XT
 • DS-9104HFI-ST
 • DS-9104HWI-ST
 • DS-9104HFI-RT
 • DS-9108HFI-ST
 • DS-9108HWI-ST
 • DS-9108HFI-RT
 • DS-9116HFI-ST
 • DS-9116HWI-ST
 • DS-9116HFI-RT
 • DS-9116HFI-XT
 • DS-9204HWI-ST
 • DS-9208HWI-ST
 • DS-9216HWI-ST

Download:

Firmware_DS-76 77 85 86 95 96NI-ST XT RT SP_EN_STD_V3.3.1_150423

 Support Models:
 • DS-7600NI-SP
 • DS-7600NI-ST
 • DS-7700NI-SP
 • DS-7700NI-ST
 • DS-8600NI-ST
 • DS-9600NI-ST
 • DS-9600NI-RT
 • DS-9600NI-XT

Download:

Firmware_IPC_En_V5.2.0 140721 (2XX0)

 Support Models:
 • DS-2CD2010-I
 • DS-2CD2110-I
 • DS-2CD2210-I3/I5
 • DS-2CD2310-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2810F
 • DS-2CD2510F
 • DS-2CD2610F-I(S)
 • DS-2CD2710F-I(S)
 • DS-2CD2220-I3/I5
 • DS-2CD2320-I
 • DS-2CD2410FD-I(W)
 • DS-2CD2620F-I(S)
 • DS-2CD2720F-I(S)
 • DS-2CD2820F
 • DS-2CD2C10F-I(W)
 • DS-2CD2D14WD
 • DS-2CD2Q10FD-IW
 • DS-2CD2014WD-I
 • DS-2CD2114WD-I
 • DS-2CD2520F
 • DS-2CD2020-I
 • DS-2CD2120-I
 • DS-2CD2420-I
 • DS-2CD2A10F-I
 • DS-2CD2512F-IB
 • DS-2CD1010-I
 • DS-2CD1110-I
 • DS-2CD1410FD-IW
 • DS-2CD2110F-I(W)(S)
 • DS-2CD2120F-I(W)(S)
 • DS-2CD2T10-I3(I5)
 • DS-2CD2T20-I3(I5)

Download:

Firmware_NVR (DS-7604/7608NI-SN)_En_STD_V3.0.13build150420

 Support Models:
 • DS-7604NI-SN
 • DS-7604NI-SN/N
 • DS-7604NI-SN/P
 • DS-7608NI-SN
 • DS-7608NI-SN/N
 • DS-7608NI-SN/P

Download:

Firmware_NVR (DS-7104/7108NI-SN)_En_STD_V3.0.13build150429

 Support Models:
 • DS-7104NI-SN
 • DS-7104NI-SN/N
 • DS-7104NI-SN/P
 • DS-7108NI-SN
 • DS-7108NI-SN/N
 • DS-7108NI-SN/P

Download:

Firmware_DVR (DS-7216HWI-E2CF)_EN_STD_V3.1.2_build141206

 Support Models:
 • DS-7216HWI-E2/C/F

Download:

Firmware_DVR (DS-7208HWI-E2CF)_EN_STD_V3.1.2_build141206

 Support Models:
 •  DS-7208HWI-E2/C/F

Download:

Firmware_DVR (DS-7204HWI-E1CF)_EN_STD_V3.1.2_build141206

 Support Models:
 • DS-7204HWI-E1/C/F

Download:

Firmware_DS-67xx_EN_STD_V1.2.3_141203.zip

 Support Models:
 • DS-6701HFI(-SATA)
 • DS-6701HWI(-SATA)
 • DS-6704HFI(-SATA)
 • DS-6704HWI(-SATA)
 • DS-6708HFI(-SATA)
 • DS-6708HWI(-SATA)
 • DS-6716HFI(-SATA)
 • DS-6716HWI(-SATA)

Download:

Firmware_DS-71_72_73_80_81_9000HQHI(HGHI)-SH_ML_V3.1.6build150427

 Support Models:
 • DS-7100HGHI-SH
 • DS-7100HQHI-SH
 • DS-7200HGHI-SH
 • DS-7200HQHI-SH
 • DS-7300HGHI-SH
 • DS-7300HQHI-SH
 • DS-8100HGHI-SH
 • DS-8100HQHI-SH
 • DS-8000HQHI-SH
 • DS-90000HQHI-SH

Download:

Firmware_DVR (7216/7316HWI-E)_En_V3.1.4_build150430

 Support Models:
 • DS-7216HWI-E2
 • DS-7216HWI-E1
 • DS-7216HWI-E2/C
 • DS-7316HWI-E4/C

Download:

Firmware_DVR (7208/7308HWI-E)_En_V3.1.4_build150430

 Support Models:
 • DS-7208HWI-E2
 • DS-7208HWI-E1
 • DS-7208HWI-E2/C
 • DS-7308HWI-E4/C

Download:

Firmware_DVR (7204/7304HWI-E)_En_V3.1.4_build150430

 Support Models:
 • DS-7204HWI-E1
 • DS-7204HWI-E1/C
 • DS-7304HWI-E4/C

Download:

Firmware_24/32-CH DVR_En_V3.1.4_build150430
 Support Models:
 • DS-7224HVI-SH
 • DS-7232HVI-SH
 • DS-7224HWI-SH
 • DS-7324HI-SH
 • DS-7332HI-SH
 • DS-7324HFI-SH
 • DS-7332HFI-SH
 • DS-7324HWI-SH
 • DS-7332HWI-SH
 • DS-8124HCI-SH
 • DS-8132HCI-SH
 • DS-8124HFSI-SH
 • DS-8132HFSI-SH
 • DS-8124HWSI-SH
 • DS-8132HWSI-SH

Download:

Firmware_DVR (7216/7316HWI-SH)_En_V3.1.4_build150430

 Support Models:
 • DS-7216HFI-SH
 • DS-7216HWI-SH
 • DS-7216HWI-SL
 • DS-7316HFI-SH
 • DS-7316HWI-SH

Download:

Firmware_DVR (7208/7308HWI-SH)_En_V3.1.4_build150430

 Support Models:
 • DS-7208HVI-SV
 • DS-7208HFI-SH
 • DS-7208HWI-SH
 • DS-7208HWI-SL
 • DS-7308HFI-SH
 • DS-7308HWI-SH
 • DS-7216HVI-SV

Download:

 Firmware_DVR (7204/7304HWI-SH)_En_V3.1.4_build150430

 Support Models:
 • DS-7204HVI-SV
 • DS-7204HFI-SH
 • DS-7204HWI-SH
 • DS-7304HFI-SH
 • DS-7304HWI-SH

Download:

Firmware_71DVR (7116HWI-SH)_En_V2.2.15_build141126

 Support Models:
 • DS-7116HWI-SL
 • DS-7116HWI-SH

Download:

Firmware_71DVR (7108HWI-SH)_En_V2.2.15_build141126

 Support Models:
 • DS-7108HWI-SL
 • DS-7108HWI-SH
 • DS-7116HVI-SL
 • DS-7116HVI-SH

Download:

Firmware_71DVR (7104HWI-SH)_En_V2.2.15_build141126

 Support Models:
 • DS-7104HVI-SL
 • DS-7104HWI-SL
 • DS-7104HVI-SH
 • DS-7104HWI-SH
 • DS-7204HI-SL
 • DS-7108HVI-SL
 • DS-7108HVI-SH
 • DS-7208HI-SL
 • DS-7216HI-SL

Download:

NVR_(76-SE,V,VP)BL_EN_STD_V3.0.15_150528

 Support Models:
 • DS-7600NI-SE
 • DS-7600NI-SE/N
 • DS-7600NI-SE/P
 • DS-7600NI-V
 • DS-7600NI-VP

Download:

Firmware_IPC_En_V5.2.0 140721 (2XX2)

 Support Models:
 • DS-2CD2012-I
 • DS-2CD2032-I
 • DS-2CD2112-I
 • DS-2CD2132-I
 • DS-2CD2212-I3/I5
 • DS-2CD2232-I3/I5
 • DS-2CD2312-I
 • DS-2CD2332-I
 • DS-2CD2412F-I(W)
 • DS-2CD2432F-I(W)
 • DS-2CD2512F-I(S)(W)
 • DS-2CD2532F-I(S)
 • DS-2CD2612F-I(S)
 • DS-2CD2632F-I(S)
 • DS-2CD2712F-I(S)
 • DS-2CD2732F-I(S)
 • DS-2CD2022-I
 • DS-2CD2112F-I(W)(S)
 • DS-2CD2122F-I(W)(S)
 • DS-2CD2132F-I(W)(S)
 • DS-2CD2422F-I(W)
 • DS-2CD2522F-I(W)
 • DS-2CD2622F-I(S)
 • DS-2CD2722F-I(S)
 • DS-2CD2T12-I3(I5)
 • DS-2CD2T22-I3(I5)
 • DS-2CD2T32-I3(I5)

Download:

Firmware_CVR_V2.3.4

 Support Models:
 • CVR V2.3.4 has been released, the version is suitable for all CVR product line. The major newand optimized function as follow:
  • Optimized VRAID

Download:

Firmware_CVR_V2.3.1-MC001

 Support Models:
 • DS-A80624D
 • DS-A81016S
 • DS-A81024D
 • DS-A82024D
 • DS-A72xxxR
 • DS-A71xxxR

فریم ور دوربین هایک ویژن چیست؟

فریم ور برنامه ای نرم افزاری است که در سخت افزار قرار داده می شود این نرم افزار وظیفه دارد تا ارتباط دستگاه با دیگر سخت افزارها را فراهم کند. فریم ورها بر روی بخش flash ROM دستگاه قرار دارد و ذخیره می‌شود. این بخش را میتوان دستکاری و حتی پاک کرد به همین دلیل امکان بروزرسانی این دستگاه وجود دارد.

فریم ورها اطلاعات نیمه دائمی هستند زیرا تا هنگامی که برای آپدیت ایجاد نشود بدون تغییر و دستکاری خواهد ماند. آپدیت فریم ور دستگاه، عملی ضروری است و زمانی که سخت افزار آپدیت نشود نمی تواند به بقیه دستگاه ها متصل شود. برای مثال هارد درایو و کارت گرافیکی برای کار با سیستم عامل باید آپدیت شوند.

شرکت هایک ویژن برای آپدیت دوربین دام هایک ویژن و دوربین بولت هایک ویژن و دستگاه های ضبط کننده هر چند یک وقت بار فریم ور دستگاه را بروز می کند تا مشکلات بالا آمدن دستگاه را حل کند و با سرعت بیشتری اتصال انجام شود.

دوربین های آپدیت شده هایک ویژن سرعت عملکرد بالایی دارند و اتصال به دستگاه در آنها براحتی صورت می گیرد. جهت دانلود فریم ور دوربین هایک ویژن باید به این سایت مراجعه کرده و فایل را دانلود کنید. در ادامه مراحل نصب را گام به گام آموزش می دهیم.

آموزش کامل آپدیت فریم ور هایک ویژن

در این بخش جهت بروزسانی دستگاه ضبط کننده و دوربین مداربسته آموزش های لازم را بصورت مرحله به مرحله بیان می کنیم.

مرحله اول: برای دانلود فریم ور دستگاه ضبط کننده هایک ویژن به سایت Hikvision.com مراجعه کنید. در قسمت پایین صفحه در بخش Support روی Download کلیک کنید.

مرحله دوم: در مرحله بعد پنجره فریم ور برای دوربین و دستگاه نمایش داده می شود. در قسمت کادر قرمز گزینه Video Recorders را انتخاب می کنید و یا از بخش سرچ مدل دستگاه را وارد کنید و اینتر بزنید.

مرحله سوم: برای دانلود فریم ور بر روی قسمتی که با کادر قرمز تعیین شده کلیک کنید. پس از آن یک فایل زیپ برای شما دانلود می شود. فایل را در فلش ریخته و به دستگاه ضبط کننده متصل می کنید.

مرحله چهارم: به منوی دستگاه ضبط کننده رفته و بر روی Maintenance کلیک کنید و به بخش Upgrade بروید.

مرحله پنجم: در این بخش فایل digicap را خواهید دید که همان فایل دانلودی شما است. بر روی آن کلیک کنید و از قسمت پایین گزینه Upgrade را انتخاب کنید.

آموزش آپدیت فریم ور دوربین دام هایک ویژن و دوربین بولت هایک ویژن

برای دانلود فریم ور دوربین هایک ویژن باید به آدرس Hikvision.com مراجعه کرده و مراحل بالا را دقیقا تا مرحله سوم انجام دهید بعد از تعیین نوع دوربین خود یکی از دوربین دام هایک ویژن و دوربین بولت هایک ویژن و مراجعه برای دانلود، شرایط مجوز دستگاه را بر روی صفحه Prompt باز خواهد شد که با آن باید موافقت کنید.

پس از دانلود فریم ور دوربین هایک ویژن باید آن را آنزیپ کنید که بعد از آن فایلی با نام DIGICAP روی صفحه دسکتاپ قرار می گیرد. آپدیت دوربین های هایک ویژن را باید از طریق مرورگها انجام داد.

دوربین را باید به کامپیوتر متصل کنید اگر پس از Extract کردن، فایل دانلود به طور اتومات اجرا شد، مراحل را به ترتیب طی کنید تا فریم ور نصب شود.
بعد از آن با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور اصلی دوربین مدار بسته هایک ویژن در مرورگر وارد بخش حساب کاربری شوید. سپس روی زبانه Configuration کلیک کرده و به بخش System بروید. سپس بر روی زبانه Maintenance کلیک کنید.

در انتهای صفحه بر روی Upgrade و بر Browse کلیک کنید و در مسیر دسکتاپ فایل فریم ور پیدا کرده و پس از انتخاب گزینه Open را زده و بعد از آن Upgrade کنید.

در صفحه Prompt بر روی حساب کاربری دوربین مدار بسته باز شده در خواست Reboot را جهت تکمیل آپدیت فریم ور دوربین مداربسته هایک ویژن روی ok را انتخاب کنید. بعد از اتمام این مراحل دوربین مدار بسته را باید یکبار روشن و خاموش کرد.