DS-K4H250-LZاکسس کنترل هایک ویژن مدل

LZ با استفاده از سطح ماسه بندی سطح ، مواد جلبکی را تصویب می کند. مناسب برای درهای ورودی است.   در با زاویه ۹۰ درجه به سمت داخل باز می شود.  برای قفل مغناطیسی سری ۳۰۰ کیلوگرم مناسب است.   پوسته سخت کار با آبکاری آنودایزکننده است. وزن  ۰٫۷۵kg (1.58lb) است.