قابلیت تعقیب هوشمند (Smart Tracking) در دوربین های هایک ویژن

قابلیت تعقیب هوشمند (Smart Tracking) در دوربین های هایک ویژن

تصویر برداری از محیط به عنوان نخستین ماموریت دوربین هایک ویژن است ، اما امروزه با پیشرفت علم و استفاده از تکنولوژی ، راهکار های نوآورانه متعددی وجود دارد تا کاربران بتوانند کوچک ترین تهدیدی را در مراحل ابتدایی شناسایی و با یک تصمیم به موقع ، از بروز مشکل جلوگیری کنند . یکی از این تکنولوژی های هوشمند قابلیت تعقیب یا ردیابی هوشمند است .

قابلیت تعقیب هوشمند (Smart Tracking) در دوربین های هایک ویژن

قابلیت تعقیب هوشمند یا Smart Tracking در برخی از دوربین های اسپید دام یا متحرک هایک ویژن وجود دارد . این دوربین های می توانند هدف یا اهدافی که در میدان دید دوربین PTZ هایک ویژن ، حرکت می کنند را شناسایی و دنبال کنند . این مهم باعث شده تا افراد مشکوک همواره تحت نظارت دوربین قرار بگیرند و بدین ترتیب سطح ایمنی ارتقا می یابد .

قابلیت تعقیب هوشمند (Smart Tracking) در دوربین های هایک ویژن

تکنولوژی تعقیب هوشمند هایک ویژن چگونه عمل می کند ؟


دوربین متحرک هایک ویژن در حال تصویر برداری از محیط است. در این حال یک هدف متحرک در حال عبور از میدان دید دوربین است ، در صورتی که سوژه برای مدت زمان معینی و در منطقه هدف قرار داشته باشد ، دوربین به عنوان هدف بر روی فرد یا شی متحرک ، قفل شده و اقدام به ردیابی هوشمند می کند . تعقیب هوشمند ، عملکرد دوربین های متحرک را بهبود می دهد .

معمولا دوربین های اسپید دام نیاز به یک اپراتور دارند تا با چرخاندن جهت دوربین ، از مناطق مهم تصویر برداری کند ، در صورتی که دوربین گردان مجهز به تکنولوژی ردیابی هوشمند – Smart Tracking باشد ، می تواند بطور خودکار افراد و اشیای متحرک نزدیک شونده را تشخیص داده و با کیفیت بالاتری آنها را تحت نظر گرفته و تصویر برداری نماید.

دوربین اسپید دام چگونه ردیابی هوشمند انجام می دهد 

روش های متعددی برای تنظیم تعقیب هوشمند هایک ویژن وجود دارد که عبارتند از :

1- تنظیم بصورت دستی – Manual

در این حالت ، کاربر بصورت دستی یک سوژه را برای دوربین متحرک هایک ویژن تعریف می کند و دوربین از آن هدف تصویر برداری می کند .

 2- تشخیص عبور از خط فرضی – Line Crossing Trigger

کاربر با ترسیم یک خط فرضی در محل مورد نظر می تواند اهداف را شناسایی کند . در این حالت چنانچه هر فرد یا شی متحرکی  ، از خط فرضی عبور کند ، دوربین با قفل شدن بر روی آن ، اقدام به ردیابی هوشمند می کند .

 3- تشخیص کالا یا چمدان رها شده – Unattended Baggage Trigger

با تنظیم این حالت ، دوربین می تواند اشیای رها شده در یک محل که مدت زمان طولانی در آنجا رها شده اند را شناسایی و با دقت بالاتری از آنها تصویر برداری می کند . فرودگاه ، مترو ، ایستگاه راه آهن ، ترمینال های مسافربری و مواردی از این دست که احتمال بمب گذاری وجود دارد بهترین مثال استفاده از این نوع دوربین هاست .

 4 – فعال شدن با ورود یا خروج فرد از یک ناحیه Region Entrance/Exiting Trigger

در این حالت کاربر با ترسیم یک ناحیه مشخص ، اجازه ورود یا خروج را برای افراد صادر می کند و در صورت ورود یا خروج افراد ، دوربین بر روی آنها قفل شده و ردیابی هوشمند انجام می دهد .

 5- فعال شدن با قابلیت تشخیص شی حذف شده از تصویر – Object Removal Trigger

در این حالت دوربین به گونه ای تنظیم می شود تا در صورت حذف یک شی از منطقه ی از پیش تعیین شده ، آن را مشخص کرده و تعقیب نماید . موزه ها ، فروشگاه اجناس زینتی ، طلا و جواهر فروشی ها و … از مهمترین کاربردهای این نوع دوربین ها هستند .

با توجه به ضرورت استفاده از دوربین های گردان در پروژه ها ، توصیه می شود که از دوربین های PTZ مجهز به ویژگی های هوشمند از جمله Smart Tracking استفاده شود تا در صورت بروز مشکل ، فرد یا افراد خاطی را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی نمایید .