دوربین های تحت شبکه HD 2MP

 دوربین HD 2MP هایک ویژنمهمترین مشخصه در انتخاب سامانه هوشمند دوربین مدار بسته، رزولوشن می باشد.
در واقع زمانی که صحبت از رزولوشن می کنیم منظورمان اندازه تصویر دوربین مدار بسته تحت شبکه می باشد.
هر چقدر رزولوشن تصویر بالاتر باشد جزئیات بیشتری را می توانیم در تصویر تشخیص بدهیم.
رزولوشن های متعددی در دنیای دوربین های مدار بسته وجود دارند
که در هایک ویژن این تقسیم بندی از یک مگا پیکسل تا دوازده مگا پیکسل وجود دارد.

رزولوشن یک مگا پیکسل یا HD مخفف کلمه High- Definition،
در واقع معادل 1280 پیکسل افقی ( تعداد پیکسل های افقی) در 720 پیکسل عمودی
( تعداد پیکسل عمودی) می باشد که از حاصل ضرب این دو عدد رزولوشن یک مگا پیکسل بدست می آید.
معمولا از این روزلوشن در صنعت نظارت تصویری به 720 هم تعبیر می شود.

 رزولوشن دو مگا پیکسل یا Full HD، معادل دو برابر رزولوشن یک مگا پیکسل می باشد
که معادل 1920 پیکسل افقی ( تعداد پیکسل های افقی) در 1080 پیکسل عمودی ( تعداد پیکسل عمودی) می باشد
این رزولوشن در صنعت دوربین های مدار بسته تحت شبکه به 1080 معروف است.

رزولوشن سه مگا پیکسل نیز از حاصل ضرب دو رزولوشن افقی و عمودی معادل 1536× 2048 پیکسل تشکیل شدهاست
که معادل سه مگا پیکسل می باشد، لازم به ذکر است هر چقدر تعداد پیکسل های یک دوربین بیشتر باشد
کیفیت تصویر مناسب تر می باشد. رزولوشن چهار مگا پیکسل هم مانند:
رزولوشن های قبلی دارای کیفیت بسیار عالی و معادل 1520× 2688 پیکسل می باشد.
رزولوشن پنج مگا پیکسل معادل پنج برابر رزولوشن
یک دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن و معادل 1920× 2560 پیکسل می باشد.

به طور کلی رزولوشن دوربین ها از حاصل ضرب دو عدد، تعداد پیکسل های افقی و تعداد پیکسل های عمودی
به دست می آید بعنوان مثال برای اینکه به رزولوشن یک دوربین که در برگه مشخصات فنی
آن رزولوشن 1536× 2048 پیکسل، نوشته شده پی ببریم باید این دو عدد را در هم ضرب کنیم که نتیجه بدین شکل محاسبه می شود:

2048*1536= 3.145.728 Pixel / 1.000.000= 3.1 Mega Pixel

picturesDescriptionItems

2 Megapixel high-performance CMOS/ Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/  OSD menu, 3D DNR, Smart IR/  True WDR, up to 120dB/  EXIR technology, up to 50m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-VFIT3

1

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20m/40m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-IT3

2

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-IRM

3

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE16D5T-IR

4

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8 – 12mm  vari-focal lens/True Day/Night, Smart IR/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/24V AC/ 12V DC (-A)/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE16D1T-VFIR3

5

2.0 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/ Up to 20m IR distance

DS-2CE56D0T-IRMM

6

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night, Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE16D1T-IR

7

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8 – 12mm motorized vari-focal lens/True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-IR3Z

8

2.0 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IR

9

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IR

10

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  2.8 – 12mm Motorized vari-focal lens/True Day/Night, Smart IR/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE56DIT-IR3Z

11

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  2.8 – 12mm vari-focal lens/True Day/Night, Smart IR/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE56D1T-VFIR3

12

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/EXIR technology, up to 20m/40m/80m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IT513

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/EXIR technology, up to 20m/40m/80m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IT314

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/EXIR technology, up to 20m/40m/80m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IT115

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IRM16

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-ITM17

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT18

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/  EXIR technology, up to 20m/40m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IT319

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/  EXIR technology, up to 20m/40m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IT120

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-IT121

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-IT322

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/ OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40/80m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT523

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/ OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40/80m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT324

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8-12mm motorized vari-focal lens/ True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-IT3Z25

2 Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8-12mm motorized vari-focal lens/  True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT3Z26